Seminář pro rozhodčí a trenéry

Každoroční školení nových i stávajících trenérů a rozhodčích se tentokrát odehrálo v Centru volného času Na fialce v Říčanech a účast byla nad očekávání.

Do přednáškové místnosti s veškerou prezentační technikou se sjeli mezinárodní instruktoři, trenéři, rozhodčí i asistenti z celé republiky. Každý dostal polo tričko s emblémem České federace na levé straně hrudi a nápisem REFEREE na zádech. Následovala přednáška Ing. Lukáše Zajíčka, instruktora a nositele III. Danu, na téma sportovní pravidla, kde se účastníci dozvěděli vše potřebné o změnách ve sporovním řádu Mezinárodní federace Taekwon-Do, ale také si připoměli pravidla stávající.

Následovala obsáhlá přednáška MUDr. Jana Ohema, také nositele III. Danu, o zdravotních aspektech Taekwon-Do.  Doktor vylíčil nejen způsoby ošetření všech myslitelných – a některých na první poslech absurdních – zranění, ale také pohovořil o trénování dětí s mentálním postižením různé závažnosti.

Pak nastal čas na pauzu – personál Fialky přinesl všem zúčastněným oběd a vášnivé diskuze na právě odpřednášená témata se rozhořely.

Třetím přednášejícím byl sám mistr Vladimír Machota, který mluvil o managementu a různých způsobech organizování tréninků, soutěží a seminářů. Po mistrovi se slova ujal Ing. Michal Novák z Českých Budějovic a hovořil o alternativních způsobech výuky Taekwon-Do, především jeho sportovních aspektů.

Celý seminář se nesl ve velmi přátelském duchu, nejeden účastník zde měl po delší době možnost vidět své dlouholeté přátele. Česká federace Taekwon-Do díky tomuto semináři má přes 30 kvalifikovaných trenérů a rozhodčí, díky nimž bude v následujícím školním roce schopna zorganizovat nevídané akce a umožní všem bez rozdílů naučit se korejské umění Taekwon-Do.

Videoreportáž ze semináře najdete zde.

Trenéři a rozhodčí České federace Taekwon-Do