Organizaci Česká federace Taekwon-Do ITF tvoří několik složek, které zajišťují plynulý chod.

Technická komise zajišťuje technickou úroveň tréninků a trenérů. Hlavním komisařem je mezinárodní instruktor David Mondschein, IV. Dan

Rozhodčí mají své místo na každých závodech pořádaných Českou federací TKD. Rozlišujeme rozhodčí skupin A, B a C v souladu s pravidly ITF.

Trenéři jednotlivých oddílů získávají kvalifikaci každoročními školeními pod vedením profesionálních vyučujících včetně doktorů a právníků.

Exhibiční týmy prezentují Taekwon-Do na všemožných akcích. Česká federace má v současné době dva tyto týmy, jihočeský a středočeský.

Reprezentační tým České federace TKD sklízí úspěchy po celém světě. Jeho hlavním trenérem je Ing. Michal Novák, V. Dan.