Česká federace Taekwon-Do

je oficiálním členem mezinárodní federace ITF

Category: Semináře (page 1 of 2)

Seminář Taekwon-Do ve Stránčicích

seminar poster Propozice seminar s mistrem Petrovskym

Sportovní soustředění Taekwon-Do České Budějovice

Gladiators Gym České Budějovice pořádá  ve dnech 18. – 19.června 2022 ve spolupráci s Českou federací Taekwon-Do sportovní soustředění. Hlavním lektorem je mezinárodní instruktor Ing. Michal Novák s dalšími trenéry členy české národní reprezentace. Pro další informace kontaktujte Bsn. Milana Zacha na tel. 773222927.

Kurz pro instruktory sportovní přípravy dětí a mládeže

Sportovní institut vzdělávání z.s. ve spolupráci s Fakultou tělovýchovy a sportu University Karlovy pořádal ve dnech 28.5.- 30.5.2021 kurz pro instruktory sportovní přípravy dětí a mládeže ,kterého se účastnili i členové České federace Taekwon-Do ITF.V pátek 28.5. od 13,00 proběhl seminář ,který vedla doc. Ph. Dr. RNDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová ,Ph.D. zaměřený na Psychomotorický vývoj dětí, správné návyky a rozvoj dovedností nejen motorických.Bezprostředně po té následovalo školení pana doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. zaměřené na motorický a tělesný vývoj dětí v kontextu pohybového a sportovního rozvoje. V závěru dne proběhla třetí část pátečního programu věnovaná první pomoci. Páteční program byl ukončen v 19.45.Sobotní program byl zahájen praktickým cvičením v prostorách Lanna Gym v Praze pod vedením Radka Sachra , který se věnoval úpolovým hrám a průpravným cvičením. Odpolední část vedl Mgr. Dominik Horák, který prezentoval rozcvičení ve sportu a pohybové hry u dětí. V neděli se již účastníci semináře setkali přímo na Fakultě tělovýchovy a sportu ÚK. Od 9,00 proběhlo školení s Mgr. Dominikem Horákem v posilovně fakulty. Tato lekce byla věnována základům silového tréninku u dětí a mládeže. V 11,00 se skupina přesunula do posluchárny kde pan Mgr. Jan Petružela přednášel na téma kondiční příprava dětí a mládeže. Další lekce probíhali ve sportovní hale fakulty a v prostorách tělocvičny pro úpolové sporty. Tuto poslední část celého kurzu vedl pan Mgr .Jan Hrabík a byla zaměřená na praktické nácviky posilovacích a obratnostních cvičeních. Účastníci kurzu zastupovali několik sportovních odvětví jakými jsou Taekwon-Do ITF, Karate, Muay Thai, Mma, vzpírání nebo všeobecná sportovní příprava a Judo. Praktická cvičení byla prováděna z pohledu atletiky, basketbalu, juda, mma i hokeje. Absolventům blahopřejeme.

Seminář ITF pro rozhodčí

Informace se týká semináře pro rozhodčí. Propozice a odkaz jsme Vám již poslali v minulé komunikaci. Při kontrole ITF online systému je aktuální stav -3 oficiální mezinárodní rozhodčí kategorie B jsou Jan Gavura, David Mondschein a Vladimír Machota. Oficiální rozhodčí kategorie C není nikdo. Připomínám ,že hlavním předpokladem proto aby naši borci začali vyhrávat na Evropě a světě je ,že každý trenér zná 100% techniku, pravidla, co a jak se hodnotí. Podívejte se na podmínky kategorie C a B a je možnost během online semináře pro ITF rozhodčí získat oficiální mezinárodní kvalifikaci.

Držím Vám všem palce, buďte zdrávi a v bezpečí.

S Vámi v Taekwon-Mst. Vladimír Machota VII.Dan    

Certifikáty a plakety ITF

Informujeme Vás, že nám již byly doručeny autorizační plakety ITF ,certifikáty na Dan a certifikáty za IIC.

Aktuální informace o soutěžích a seminářích

 

Vážení instruktoři, trenéři a asistenti,

Rádi bychom  Vás informovali o některých aktuálních změnách v legislativě a programu ITF. Během epidemie Covidu se aktivita z větší části přesunula do virtuálního prostoru. V loňském roce proběhlo online mistrovství světa a první online IIC.V letošním roce jsou naplánovány online semináře a kurzy, které Vám přikládáme níže. Připomínám deadline na kurz s Olegem Soloveyem, který je autorizován ITF.

  • Letošní mistrovství Evropy proběhne rovněž ve virtuálním prostoru. Ve dnech 25.4.-5.5.2021 https://itfeurope.org/post/invitation-to-aetf-european-open-e-tournament-2021
  • Fyzicky bychom se měli zúčastnit IIC,které by se mělo konat ve dnech  4 – 6.června v polském Lublinu.
  • Mistrovství světa ,které se mělo konat ve Finsku bylo přeloženo na září 2023.
  • Letošní běh akcí zahájil první online seminář již v lednu, po kterém následoval seminář ITF Childrens Development Committee.Dalším zajímavým kurzem je sportovní trénink s Olegem, Katyou a Vitalijem Soloveyem, který proběhne již tuto sobotu 13.2.2021 od 16,00 SČ, připomínám že tento kurz je pouze autorizován ITF, nicméně prvním oficiálním seminářem mezinárodní federace ITF je sportovní sparing, který je pořádaný ITF Athletes Committee . Hlavními lektory jsou : Master Barada, Master Triqui, Master van de Mortel, Master Tapilatu, Sabum Solovey and Master Iagher.
  • Assistants to the conductors: Tyra Barada, Maartje and Jorg (van de Mortel) Timothy Bos, Stephen Tapilatu, Al Amin Rmadan and Anis Triqui, Vitaly Solovey. Tento seminář proběhne 27.2.2021 a poslední možnost přihlášení je 25.2.2021. itf-books.com
  • Velmi důležitou událostí je i online seminář pro rozhodčí. Tento seminář je pro nás jeden z nejdůležitějších v letošním roce neboť došlo k některým změnám v pravidlech, ale hlavně je pro nás absolutně nezbytné vědět jaké jsou přesné procedury pro každou disciplínu, jak a co rozhodčí hodnotí, abychom mohli skutečně odpovědně připravit naše závodníky. Tento oficiální online kurz rozhodčích bude vyžadovat osvědčení rozhodčího A (4. stupeň a vyšší) a osvědčení rozhodčího B (2. stupeň a minimálně 19 let).Bude otevřen členům červeného pásu ITF (2. kup) a výše a od 16 let. Za zvláštní účasti předsedy technické komise GM Héctora Marana. Ukončení registrace 27.února 2021. Zaregistrujte se ještě dnes na: itf-books.com 
  • Znovu připomínám ,aby jste neváhali s přihlášením. Například pro první online IIC byla kapacita přihlášení pouze 1000 a ta byla zcela zaplněná již několik dní před deadlinem.
  • Dalšími změnami ,které se nás týkají jsou například navýšení členského poplatku za národní organizaci u ITF a mimořádné prodloužení splatnosti z důvodu koronavirové epidemie. Další změnou ,o které jsme vás již informovali jsou zkoušky pro mezinárodní instruktory. Odkaz na relevantní materiály vám přikládám.
  • Budete li mít jakékoliv dotazy nebo návrhy kontaktujte nás prosím na sekretariát sekretarcft@gmail.com 606472272,technická komise 728408218 technickaCFT@gmail.com .

Těšíme se na shledanou s Vámi

Buďte zdrávi a v bezpečí.

Mst.Vladimír Machota VII.Dan

PS : zde je odkaz ke stažení podkladů pro zkoušky na mezinárodního instruktorahttps://www.dropbox.com/sh/9m0svh6xb15i4xa/AABA5fGpWNNDNMEi7ynKYPn5a?dl=0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online seminář soutěžního Taekwon-Do

Česká federace Taekwon-Do ITF Vám doporučuje online seminář Olega Soloveye, který je zaměřen na sportovní zápas. Tento kurz je autorizován Mezinárodní federací Taekwon-Do ITF. Bude konat 13. února 2021 v 16,00 ( Ukrajina 17,00,Argentina 10,00, Moskva 18,00,Nyc 9,00)  prostřednictvím online platformy Zoom. Seminář je otevřen všem, barevným a černým páskům, mistrům i začátečníkům.
Seminář bude probíhat ve třech jazycích, ruštině, angličtině a španělštině.
Šampion Oleg Solovey bude  sdílet tajemství  úspěchu a samozřejmě i tréninku s asistenty  Katyjou a Vitalijem Soloveyem .
Registrace a platba je zde: WWW.TKD-BOOKS.COM

Těším se na setkání s vámi v Zoom.

Pokud chcete být lepší, trénujte s nejlepšími.

Online International kids course

byl zahájen 16.1.2021 v 15,00 SEČ a zúčastnilo se jej více než 200 instruktorů od Argentiny až po Malajsii. ČFT zastupují instruktoři, kteří se po tři víkendy budou vzdělávat ve všech aspektech tohoto programu. První den semináře byly prezentovány základní principy tréninku, výchovy a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku z pohledu psychologie, pedagogiky ,didaktiky ,anatomie, fyziologie a sportovního tréninku. Dále byly prezentovány způsoby rozvoje a testování neoro-svalové koordinace .Byly prezentovány způsoby cvičení i prostřednictvím sportovně společenských her tento seminář je připraven velmi profesionálně kombinací mluveného komentáře, přímých ukázek v interakci s dětmi a power pointové prezentace. K dispozici jsou všem účastníkům k dispozici kompletní materiály ,které jsou na semináři použity ve formě prezentací i PDF dokumentů. Velký respekt GM Donatovi Nardizzimu ,ITF Children’s DevelopmentCommittee  a lektorům.

Studium a rozšiřování kvalifikace

Seminář aktivit ve virtuálním prostoru .Zajímavý a atraktivní seminář práce ve virtuálním prostoru internetu pro manažery sportovních i obchodních organizací proběhl 17.10.2016 ve školícím centru Imact Hub v Praze. Náplni bylo právo, autorské právo, zásady moderni prezentace, management a v pozdních odpoledních hodinách i osobní konzultace jednotlivých organizací s lektorem.Semináře se zúčastnili také členové ČFT

Další studium nebo krátkodobá školení a kurzy pro vás technická komise zajišťuje ve spolupráci s fakultou tělovýchovy a sportu University Karlovy v oborech bezprostředně se týkajících činnosti trenérů Taekwon-do.Zájemci o studium , školení nebo kurzy přihlašte se pro další informace na email sekretarcft@gmail.com nebo telefonicky na tel. č. 728 40 82 18 , 606 472 272 u sekretáře ČFT.

 seminar-impact-hub

TAEKWON-DO THERAPY

Další z nejočekávanějších akcí České federace TKD je tu.

18.6.2016 proběhne od 10,00  v prostorách  Hotelu Pavilon Říčany speciální seminář určený těm nejvyšším technickým stupňům.Účastníci semináře , nositelé 2.kupu až 4.Danu se pod dohledem Mezinárodních instruktorů a Mistra Taekwon-Do podrobí výuce a podrobné korekci sestav, sparingů ,základních technik a sebeobran.Po ukončení semináře proběhnou zkoušky na 1.-3. Dan. Taekwon-Do therapy není jen výuková akce,ale i možnost přátelského posezení u společného oběda s nejvyššími technickými stupni a mezinárodními instruktory.Po skončení zkoušek proběhne konzultace technik a sestav pouze již pro nositele 4.Danu a výše.Veškeré náklady spojené s pronájmem všech tréninkových prostor a zázemí včetně semináře a oběda plně hradí Česká federace Taekwondo.Na krásné prožití slunečné soboty v Hotelu Pavilon se těší Master Vladimír Machota 7.Dan,členové technické komise a výkonného výboru ČFT.

Taekwon-Do tgerapy 18.6.2016

Older posts