Dovolte abych vám představil novou komisi ČFT s názvem “ komise výchovy a vzdělávání „. Tato komise vznikla na základě dlouholeté spolupráce. Členy komise jsou : 

  • MUDr. Jan Ohem – obor pediatrie
  • Mgr. Olga Bohabojová – obor psychologie
  • Ing. Lukáš Zajíček – obor vzdělávání

Komise spolupracuje ve výše uvedených oborech s technickou komisí, reprezentací, radou rozhodčích a soutěžní komisí. Jakkoliv můžete se o radu, pomoct nebo podporu obrátit individuálně na jednotlivé členy komise.

Rád bych vás zároveň informoval, že mez. instr Jan Gavura 4.Dan pracuje v technické komisi ČFT a Michal Machota 2.Dan pracuje v soutěžní komisi se žádostmi nebo informacemi týkajících se TK nebo SK se můžete obrátit přímo na ně.