O víkendu 9.-11.5.2014 proběhl ve Sportovním centru Na Fialce v Říčanech sedmý oficiální Národní seminář Taekwon-Do,který vedl Mistr Frank Vanberghen 8. Dan a Mez. instr Annick Van Driessche 6. Dan z Belgie. Tento seminář pořádala Česká federace Taekwon-Do ITF (dále ČFT) za podpory Středočeského kraje, sponzorů a partnerů a především za výrazné podpory města Říčany.Akce se zúčastnili Taekwondisté z Čech,Slovenska a Rakouska. Program byl zahájen v pátek 9.5.2014 společným mítinkem a večeří zástupců zúčastněných států a oddílů. V sobotu v 9.30 se uskutečnilo setkání starosty a místostarostky města Říčan s Mistrem Frankem Vanberghenem a mez. instr. Annick Van Driessche partnery,reprezentanty Slovenska,Rakouska a zástupcem České federace Taekwon-Do Mez. instr. Vladimírem Machotou 6. Dan. V 10.00 starosta města Říčan Mgr. Vladimír Kořen a mísostarostka Mgr. Hana Špačková oficiálně otevřeli 7. Národní seminář. První část semináře byla věnována korekci základních technik,druhů pohybů Taekwon-Do a korekcí sestav od Chon Ji do Do San. Po krátké pauze byla hala rozdělena na dva ringy. V druhé části pokračoval Mistr Frank s vyššími žákovskými stupni a stupni mistrovskými s opravou technik do výše sestavy Choong Moo,na druhém tatami pokračovala Saboom Annick Van Driessche s nižšími technickými stupni opravou základních sparingů,výukou nových tréninkových metod a sestav do Yul Gook. Po polední pauze byly rozděleny skupiny na mistrovské stupně a stupně žákovské. Ve třetí části opravil Mistr F. Vanberghen techniky sestav do výše Choi Yong. Druhá skupina procvičovala techniky sestav sparingů a dalších metod rozvoje rychlosti sily a výbušnosti. Po poslední pauze Mistr F. Vanberghen opravil techniky sestav do výše sestavy Tong Il.

Sobotni seminář byl ukončen v 16.30 společným nástupem všech účastníků, kde byl Mistr
F. Vanberghen a Saboom A. Van Driessche vyznamenáni čestnou plaketou za podporu a rozvoj Taekwon-Do. Zároveň byl vyznamenán zlatou medailí Mez. Instr. Kaled Fetoui z Rakouska za svou práci pro Taekwon-Do. Současně sním byl vyznamenán hlavní trenér Slovenské reprezentace pan Robert Baláž . Na nástupu dostal prostor zástupce Rakouské federace Elmar Kickingereder 6. dan pro prezentaci 96. IIC,které se bude konat v říjnu letošního roku ve Vídni. Seminář byl veden v anglickém jazyce za překladu pana ing. Lukáše Zajíčka 3. dan a pana Msc Jaroslava Bohaty PhD. Po té proběhly zkoušky na mistrovské stupně 3 a 4 dan,které úspěšně složili :Josef kubát a Michal Machota na 3. Dan a ing. Michal Novák a David Mondschein na 4. Dan. Během zkoušek byla na druhém ringu všem zájemcům k dispozici Annick Van Driessche a p. Jacob pro individuální opravy a otázky týkající se technik Taekwon Do i soutěžních pravidel. Po ukončení zkoušek byly předány certifikáty všem účastníkům a po té proběhl briefing zástupců všech Českých oddílů se zástupcem ČFT Mez. instr. Vladimírem Machotou 6. Dan. Od 19.30 uspořádali partneři akce after party v zahradní restauraci Pivovarská ve stylu Barbecue party s venkovním i vnitřním programem. V neděli se setkali zástupci ČFT s Mistrem F. Vanberghen
Saboom Annick Van Driessche k uzavření legislativních záležitostí.

Jménem organizačního výboru Národního semináře bych jsem chtěl poděkovat starostovi města Říčan Mgr. Vladimíru Kořenovi a místostarostce Mgr. Haně Špačkové za podporu akce a dále všem našim sponzorům a partnerům za spolupráci při pořádání semináře zejména Hotelu Pavilon Říčany p. Alexandru Součkovi,restauraci Pivovarská p. Tomáši Jílkovi,p. Liborovi Jiráskovi a lékárně Zasmuky p. Mgr. Olze Bohabojové.

S úctou a respektem
Mez. instr. Vladimír Machota 6. Dan
Vicepresident České federace Taekwon-Do ITF

 

« 1 z 4 »